Kandidujem na post Komisára pre deti. Prečo?

Kandidujem na post Komisára pre deti. Prečo?

Ochrane práv detí sa venujemroky. Mnohokrát sa táto práca podobá bojuveternými mlynmi.
Problémy detí priveľké vzhľadom na ich obmedzené možnostischopnosti sa brániť. A vo svete dospelých máme vystavané bariéry, za ktorými platia pokrivené pravidláokyptená spravodlivosť.
Je pre mňa smutným poznaním, že ak hľadáte empatiu pre trpiace dieťa, často ju nájdete všade inde, len nieľudí, ktorí ju majúpopise práce.

 

Chcela by som napísať, že im to nemám za zlé. Ale mám. Pretože to, čomu hovoríme ľudský faktor, je to jediné, čo do procesu pomoci deťom vstupuje. Ak zlyhá ľudský faktor, zlyhá všetko. Nedá sa vyhovoriť na systém. Všetka česť tým, ktorí za roky práce nevyhoreli, nezatrpkli a zostali stále pozorní a vnímaví. A všetka hanba tým, ktorí zlyhávajú len pre to, že nechcú pustiť svoje teplé miesto a snažia sa oslepnúť voči tomu, ako veľmi ubližujú.

A práve kvôli „ľudskému faktoru“ by mal byť niekto permanentne na stráži. Niekto, kto sa povznesie nad všetko ostatné a bude vnímavý hlavne a jedine k najlepšiemu záujmu dieťaťa.
Mohol by to byť niekto, kto bude zastávať funkciu komisára pre deti. No mám obavy, že tento post sa stane ďalšou trafikou a zberným dvorom pre použitých a vyslúžilých.

Komisár pre deti má široké právomoci a výhradný objekt svojho sledovania – práva detí. Má možnosť zostaviť si odborný tím, ktorý bude sledovať a riešiť prípady porušovania práv detí. Môže intervenovať a vstupovať do postupov štátnych orgánov, môže navrhovať zmeny, byť motivátorom a nositeľom osvety. Lebo tí, čo vedia kričať za svoje práva, tí si ich vykričia. No deti netušia, aké práva majú. Nevedia za ne bojovať, pochodovať, organizovať sa. Potrebujú prostredníka, ktorý to urobí za nich a v mene nich.

Komisára pre deti budú ale voliť poslanci Národnej rady. Poznajú ma z mojej práce, mojich článkov, poznajú ma z parlamentu. Vedia, že ak ide o deti, nikomu nič nedarujem.  Tento svoj pokus však vnímam ako kus osvety pre práva detí. A možno názorný príklad toho, ako sa neschopným a nevhodným ľuďom prideľujú trafiky.

Táto voľba bude našim zrkadlom. Nech dopadne akokoľvek, bude odrazom našej senzitivity k právam a problémom detí v našej spoločnosti.